niedziela, 14 października 2012

Siedemnaście lat bezrobocia w Polsce

Kryzys jest ostatnio najmodniejszym słowem używanym przez dziennikarzy, polityków czy ekonomistów. Dla większości oznacza konieczność oszczędzania i strach przed utratą pracy, a dla absolwentów uczelni wyższych wręcz niemożność znalezienia tej pracy. Z ciekawości postanowiłem zestawić wartości stopy bezrobocia w ostatnich siedemnastu latach. Dane pochodzą z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności z lat 1995-2011. Bardziej zainteresowanych metodologią tego badania odsyłam na strony GUSu.


W celu lepszej prezentacji, kartogramy dla poszczególnych lat skleiłem w jeden krótki film (zaleca się oglądanie w trybie pełnoekranowym):

Z przedstawionych informacji wynika, że najlepszą sytuacją na rynku pracy Polska cieszyła się w 2008 roku, kiedy stopa bezrobocia w kraju wynosiła 7,1%. Wtedy także zanotowano najniższą stopę bezrobocia w historii - 5,5% w województwie pomorskim. Najgorzej było dziesięć lat temu - w województwie lubuskim co czwarta osoba była bez pracy, natomiast w skali kraju co piąta. Coraz jaśniejsze kolory województw pokazują, że na przestrzeni lat sytuacja na rynku pracy ulegała poprawie - stopa bezrobocia w województwach jest coraz niższa. W celu lepszego zobrazowania zostanie to jeszcze przedstawione na wykresie liniowym dla całej Polski.

Jak można zauważyć, w ciągu ostatnich 17 lat stopa bezrobocia w Polsce cechowała się dużą amplitudą. W tej chwili obserwuje się słaby trend wzrostowy w kierunku 10%. Mimo zapowiedzi, że 2013 rok będzie gospodarczo bardzo trudny powtórka z 2002 roku chyba nam nie grozi. A kryzys? Myślę, że dużo gorzej było w latach 2002-2005.

Skrypt programu R znajduje się w tym pliku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz